HUYỆT NÃO KHÔNG

HUYỆT NÃO KHÔNG
( Hội của kinh Thiếu dương ở chân và mạch Dương duy)
Vị trí: – Ở phía sau huyệt Thừa linh 1,5 tấc ( Đại thành, Tuần kinh)
– Lấy ở trên đường nối huyệt Lâm khấp với huyệt Phong trì ( cùng chiều với mạch Đốc) ở phía sau huyệt Lâm khấp 6 tấc, ngang với ụ chẩm.
Giải phẫu: Dưới da là chỗ cơ chẩm, cơ gối đầu và cơ thang bám vào đường cong chẩm trên của xương chẩm. Thần kinh vận động cơ là nhánh của dây thần kinh sọ não số XI, nhánh của dây thần kinh cổ 2, nhánh của dây thần kinh chẩm lớn và nhánh của dây thần kinh dưới chẩm. Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh C2.
Tác dụng:
– Tại chỗ: Đau đầu.
– Theo kinh: Cổ gáy cứng đau.
Cách châm cứu: Châm 0,3-0,5 tấc, luồn kim dưới da. Cứu 3-5 phút.
Chú ý: Khi cứu không được gây bỏng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *