HUYỆT PHONG TRÌ

HUYỆT PHONG TRÌ
( Hội của kinh Thiếu dương ở tay, chân và mạch Dương duy)
Vị trí: – Ở sau tai (xương chũm) chỗ lõm ở chân tóc (Giáp ất, Đồng nhân, Phát huy, Đại thành)
– Sờ xác định đáy hộp sọ, cơ thang và cơ ức-đòn-chũm, huyệt ở trong góc lõm do bờ ngoài cơ thang và cơ ức-đòn-chũm bám vào đáy hộp sọ tạo nên.
Giải phẫu: Dưới da là góc tạo nên bởi cơ thang và cơ ức-đòn-chũm, đáy là cơ gối đầu và cơ đầu dài đáy hộp sọ. Thần kinh vận động cơ là nhánh của dây thần kinh cổ 2, nhánh của dây thần kinh chẩm lớn và nhánh của dây thần kinh dưới chẩm. Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh C3.
Tác dụng:
– Tại chỗ: Đau cứng cổ gáy.
– Theo kinh: Đau nửa đầu, đau mắt đỏ, hoa mắt, ù tai, đau vai.
Cách châm cứu: Châm 0,5-0,8 tấc, hướng kim về mắt bên kia. Cứu 10-15 phút.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *