HUYỆT PHÙ BẠCH

HUYỆT PHÙ BẠCH
( Hội của kinh Thiếu dương và Thái dương ở chân)
Vị trí: – Ở sau tai vào chân tóc 1 tấc (Giáp ất, Đồng nhân, Phát huy, Đại thành)
– Lấy ở chỗ nối 1/3 trên với 2/3 dưới của đọan nối huyệt Thiên xung với huyệt Hoàn cốt.
Giải phẫu: Dưới da là xương thái dương. Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh C2.
Tác dụng:
– Tại chỗ: Đau đầu.
– Theo kinh: ù tai, điếc tai.
Cách châm cứu: Châm 0,3-0,5 tấc, luồn kim dưới da. Cứu 5-15 phút.
Chú ý: Khi cứu không được gây bỏng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *