HUYỆT THIÊN XUNG

HUYỆT THIÊN XUNG
( Hội của kinh Thiếu dương và kinh Thái dương ở chân)
Vị trí: – Ở sau tai vào chân tóc 2 tấc ( Đồng nhân, Đại thành)
– Lấy ở điểm gặp nhau của đường cong theo chân tóc trên tai và ở trên chân tóc 2 tấc, với đường thẳng đứng sau huyệt Suất cốc 1/2 tấc.
Giải phẫu: Dưới da là cơ tai trên, xương thái dương. Thần kinh vận động cơ là nhánh của dây thần kinh mặt. Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh C2.
Tác dụng:
– Tại chỗ: Đau đầu.
– Theo kinh: Sưng lợi răng.
– Toàn thân: Điên.
Cách châm cứu: Châm 0,3-0,5 tấc, luồn kim dưới da. Không cứu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *