HUYỆT THẦN ĐẠO

HUYỆT THẦN ĐẠO

1. Vị trí:
– Ở dưới đốt xương sống thứ 5 (Giáp ất, Đồng nhân, Phát huy, Đại thành)
– Lấy ở chỗ lõm dưới đầu mõm gai đốt sống lưng 5.
2. Giải phẫu:
– Dưới da là gân cơ thang, cơ gai dài của lưng, cơ ngang – gai dây chằng trên gai, dây chằng gian gai, dây chằng vàng, ống sống.
– Thần kinh vận động cơ như huyệt Tích trung.
– Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh D5.
3. Tác dụng:
– Tại chỗ: Đau cứng lưng.
-Toàn thân: Sợ hãi, hồi hộp, hay quên, ho, trẻ con co giật, sốt kèm sợ lạnh.
Cách châm cứu: Kim chếch lên, luồn dưới mõm gai, hướng vào khoảng gian đốt sống lưng 5-6, sâu 0,3-0,8 tấc. Cứu 10-15 phút.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *