HUYỆT THÂN TRỤ

HUYỆT THÂN TRỤ

1. Vị trí:
– Ở dưới đốt xương sống thứ 3. (Giáp ất, Đồng nhân, Phát huy)
– Lấy ở chỗ lõm dưới đầu mỏm gai đốt sống lưng 3.
2. Giải phẫu:
– Dưới da là gân cơ thang, gân cơ trám (hay cơ thoi), cơ gối cổ cơ gai dài của lưng, cơ ngang – gai dây chằng trên gai, dây chằng gian gai, dây chằng vàng, ống sống.
– Thần kinh vận động cơ là nhánh của dây thần kinh sọ não số XI, các nhánh của đám rối cổ, các nhánh của thần kinh sống.
– Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh D3.
3. Tác dụng:
– Tại chỗ: Đau cứng lưng.
– Toàn thân: Sốt cao,nói sảng, cuồng, kinh giật, quyết lạnh tay chân ở trẻ con, uốn ván, chắp lẹo mắt.
Cách châm cứu: Kim chếch lên,luồn dưới mỏm gai, hướng vào khoảng gian đốt sống lưng 3-4,sâu 0,3-0,8 tấc. Cứu 10-15 phút.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *