HUYỆT THẦN ĐÌNH

HUYỆT THẦN ĐÌNH
(Hội của mạch Đốc với kinh Thái dương ở chân)
1. Vị trí:
– Ở thẳng sống mũi đi lên, vào chân tóc 0,5 tấc ( Đồng nhân, Phát huy, Đại thành)
– Nếu chân tóc trán rõ ràng, lấy huyệt ở sau chân tóc 0,5 tấc.
– Ở ngưòi hói trán lấy trên huyệt Ấn đường 3,5 tấc.
2. Giải phẫu:
– Dưới da là cân sọ, dưới cân sọ là xương sọ.
– Da vùng huyệt chi phối bởi dây thần kinh sọ não số V.
3. Tác dụng:
– Tại chỗ và theo kinh: Đau đầu, ngạt mũi, chảy máu mũi, tắc mũi.
– Toàn thân: Đôïng kinh, tim đập hồi hộp, đau mắt đỏ, chảy nước mắt, mắt có màng.
Cách châm cứu: Châm luồn kim dưới da, sâu 0,2-0,5 tấc. Cứu 5-10 phút.
Chú ý: Tránh châm vào xương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *