HUYỆT THƯƠNG KHÂU

HUYỆT THƯƠNG KHÂU
( Huyệt Kinh thuộc Kim)
Vị trí: – Ở chỗ lõm dưới mắt cá trong chân, hơi nhích về phía trước (Giáp ất, Đông nhân, Đại thành, Phát huy).
– Sờ tìm gân cơ cẳng chân sau ở dưới mắt cá trong chân (gấp duỗi bàn chân để tìm) và khe khớp sên-thuyền ở thẳng dưới bờ trước mắt cá trong. Huyệt ở trong chỗ lõm tạo nên bởi gân cơ cẳng chân sau sát khe khớp sên-thuyền.
Giải phẫu: Dưới da là bờ trên gân cơ cẳng chân sau, sát khe khớp gót -sên- thuyền. Thần kinh vận động cơ là nhánh của dây thần kinh chày sau. Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh L4 hay L5.
Tác dụng:
– Tại chỗ: Đau, sưng mắt cá trong.
– Theo kinh và toàn thân: Đau mặt trong đùi, lách to, đầy bụng, sôi bụng, ăn không tiêu, nôn, ỉa lỏng, táo bón, hoàng đản, kinh phong trẻ em, cứng lưỡi.
Cách châm cứu: Châm 0,2-0,3 tấc. Cứu 5-10 phút.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *