HUYỆT THỦY PHÂN

HUYỆT THỦY PHÂN

Vị trí: Ở dưới Hạ quản 1 tấc, trên rốn 1 tấc (Giáp ất, Đồng nhân, Phát huy,Đại thành)

Tác dụng:

– Tại chỗ và theo kinh: sôi bụng, đau bụng quanh rốn.

– Toàn thân: phù thủng, cổ chướng.

Chú ý: Chữa phù và cổ chướng phải cứu lâu, không châm. Có thai nhiều tháng không châm cứu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.