HUYỆT TOÀN CƠ

HUYỆT TOÀN CƠ

Vị trí: Ở chỗ lõm dưới huyệt Thiên đột 1 tấc. (Đại thành)

  • Lấy ở điểm gặp nhau của đường dọc giữa xương ức và đường ngang qua bờ trên khớp ức sườn 1.

Tác dụng:

– Tại chỗ: Đau ngực

– Toàn thân: Ho, suyễn.

Chú ý: như huyệt Trung đình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *