HUYỆT VÂN MÔN

HUYỆT VÂN MÔN

– Vị trí: ở dưới xương Cự cốt, trong chỗ lõm cách ngang huyệt Khí hộ 2 tấc ( Giáp ất, Đồng nhân, Phát huy, Đại thành ).

Lấy ở chỗ lõm giữa đầu xương cánh tay và xương đòn, cách mạch Nhâm 6 tấc, trong khoảng gian sườn 1, lấy huyệt ở sát bờ trên xương sườn 2.

– Giải phẫu: 

Dưới da là rãnh delta ngực, cơ ngực to, cơ delta, cơ dưới đòn, cơ răng cưa to và các cơ gian sườn 1. Thần kinh vận động là dây thần kinh ngực to, dây thần kinh mũ, dây thần kinh dưới đòn , dây thần kinh răng to của đám rối thần kinh nách và dây thần kinh gian sườn 1. Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đọan thần kinh C5.

– Tác dụng: 

Tại chỗ: Ho, hen suyễn, đau ngực, đầy tức ngực, đau bả vai.

– Cách châm cứu : Châm thẳng, sâu 0,3-0,5 tấc. Cứu 10-20 phút.

Chú ý: Châm như huyệt Trung phủ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *