CÁC HUYỆT CẦN NHỚ

CÁC HUYỆT CẦN NHỚ

 

Mộ Du Nguyên Lạc Khích
Phế Trung phủ Phế du Thái uyên Liệt khuyết Khổng tối
Đại Trường Thiên khu Đại trường du Hợp cốc Thiên lịch Ôn lưu
Vị Trung quản Vị du Xung dương Phong long Lương khâu
Tỳ Chương môn Tỳ du Thái bạch Công tôn Địa cơ
Tâm Cự khuyết Tâm du Thần môn Thông lý Âm khích
Tiểu Trường Quan nguyên Tiểu trường du Uyển cốt Chí chính Dưỡng lão
Bàng Quang Trung cực Bàng quang du Kinh cốt Phi dương Kim môn
Thận Kinh môn Thận du Thái khê Đại trung Thủy tuyền
Tâm Bào Đản trung Quyết tâm du Đại lăng Nội quan Khích môn
Tam Tiêu Thạch môn Tam tiêu du Dương trì Ngoại quan Hội tông
Đởm Nhật nguyệt Đởm du Túc lâm khớp Quang minh Ngoại quan
Can Kỳ môn Can du Thái xung Lãi câu Trung đô
Nhâm Cửu vĩ
Đốc Trường cường
Tổng lạc Đại bao

 

 

 

 

BÁT HỘI HUYỆT

Bát hội Tạng Phủ Khí Huyết Cân Mạch Cốt Tủy
Bát huyệt Chương môn Trung quản Đản trung Cách du Dương lăng tuyền Thái uyên Đại trữ Huyền chung

 

BẢN HUYỆT

Đường kinh Huyệt vị
Phế Kinh cừ
Đại trường Thương dương
Vị Túc tam lý
Tỳ Thái bạch
Tâm Thiếu phủ
Tiểu trường Dương cốc
Bàng quang Thông cốc
Thận Âm cốc
Tâm bào Lao cung
Tam tiêu Chi chính
Đởm Túc lâm khớp
Can Đại đôn

LỤC TỔNG HUYỆT

1 Chủ đầu mặt Hợp cốc
2 Chủ vai gáy Liệt khuyết
3 Chủ ngực Nội quan
4 Chủ trung tiêu Túc tam lý
5 Chủ hạ tiêu Tam âm giao
6 Chủ lưng Ủy trung

 

 

KINH DƯƠNG

Ngũ du

Ngũ tạng

Tỉnh (Kim) Huỳnh( Thủy) Du ( Mộc) Kinh (Hỏa) Hợp ( Thổ)
Đại trường Thương dương Nhị gian Tam gian Dương khê Khúc trì
Tam tiêu Quan xung Dịch môn Trung chử Chi câu Thiên tỉnh
Tiểu trường Thiếu trạch Tiền cốc Hậu khê Dương cốc Tiểu hải
Vị Lệ đoài Nội đình Hãm cốc Giải khê Túc tam lý
Đởm Khiếu âm Hiệp khê Lâm khấp Dương phụ Dương lăng
Bàng quang Chí âm Thông cốc Thúc cốt Côn lôn Ủy trung

KINH ÂM

Ngũ du

Ngũ tạng

Tỉnh (Mộc) Huỳnh( Hỏa) Du, Nguyên(Thổ) Kinh(Kim) Hợp(Thủy)
Phế Thiếu thương Ngư tế Thái uyên Kinh cừ Xích trạch
Tâm bào Trung xung Lao cung Đại lăng Gian sứ Khúc trạch
Tâm Thiếu xung Thiếu phủ Thần môn Linh đạo Thiếu hải
Tỳ Ẩn bạch Đại đô Thái bạch Thương khâu Âm lăng tuyền
Can Đại đôn Hành gian Thái xung Trung phong Khúc tuyền
Thận Dũng tuyền Nhiên cốc Thái khê Phục lưu Âm cốc

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *