Category Archives: Châm cứu

HUYỆT TỊ VIÊM ĐẶC TRỊ CÁC BỆNH LÝ VỀ MŨI

HUYỆT TỊ VIÊM ĐẶC TRỊ CÁC BỆNH LÝ VỀ MŨI Vị trí: Huyệt nằm ở trung điểm bờ dưới xương gò má. Giải phẫu: Trung điểm bờ dưới xương gò má, có động tĩnh mạch nằm ngang, lớp sâu có động tĩnh mạch hàm trên, nhánh gò má thần kinh mặt, nhánh tai thái dương, […]

HUYỆT CẤP CỨU

HUYỆT CẤP CỨU Vị trí Nằm ở trung điểm rãnh nhân trung. Giải phẫu Có cơ quanh miệng Nhánh má thần kinh mặt Nhánh thần kinh hốc mắt dưới Động mạch môi trên Cách châm Chọn huyệt Châm thích sao cho nhánh thần kinh hốc mắt dưới có cảm giác châm Hoặc thàn kinh mắt […]

Khai giảng lớp châm cứu nâng cao

Khai giảng lớp châm cứu nâng cao : Bạn là sinh viên y học cổ truyền ??? Bạn có đam mê với những phương pháp phòng và chữa bệnh không dùng thuốc ??? Bạn muốn tìm hiểu về nền y học cổ truyền và những tinh hoa của y học cổ truyền văn hóa dân […]

Tuyển sinh lớp châm cứu cơ bản

Tuyển sinh lớp châm cứu cơ bản: Bạn là sinh viên y học cổ truyền ??? Bạn có đam mê với những phương pháp phòng và chữa bệnh không dùng thuốc ??? Bạn muốn tìm hiểu về nền y học cổ truyền và những tinh hoa của y học cổ truyền văn hóa dân tộc… […]