HUYỆT NGỌC ĐƯỜNG

HUYỆT NGỌC ĐƯỜNG

Vị trí: Ở chỗ lõm dưới huyệt Tử cung 1,6 tấc (Giáp.ất, Đồng nhân, phát huy, Đại thành)

  • Lấy điểm gặp nhau của đường dọc xương ức với dường ngang qua bờ trên khớp ức sườn 4.

Tác dụng :

– Tại chỗ và theo kinh:Đau ngực.

– Toàn thân: Ho, suyễn.

Chú ý: như huyệt Trung đình .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *