HUYỆT TỬ CUNG

HUYỆT TỬ CUNG

Vị trí: Ở chỗ lõm dưới huyệt Hoa cái 1,6 tấc ( Giáp ất, Đồng nhân, Phát huy, Đại thành)

  • Lấy ở điểm gặp nhau của đương dọc giữa xương ức và đường ngang qua giữa hai khớp ức sườn 3.

Tác dụng:

– Tại chỗ: Đau ngực.

 

– Toàn thân: Suyễn, nôn.

Chú ý: như huyệt Trung đình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *