HUYỆT NHỊ GIÁC MINH

HUYỆT NHỊ GIÁC MINH

(Er Jiao Ming二角明穴) 11.12 Two Corner
Bright
(Nguồn http://www.tungs-acupuncture.com/二角明穴/)
1. Vị trí: Có hai huyệt.
– Huyệt Nhị giác minh 1: Lưng ngón tay giữa, tuyến chính chính giữa đốt thứ
nhất chia 3 phần, giữa phần thứ nhất và hai (từ bàn tay ra) là huyệt.

– Huyệt Nhị giác minh 2: Lưng ngón tay giữa, tuyến chính chính giữa đốt thứ
nhất chia 3 phần, giữa phần thứ hai và ba (từ bàn tay ra) là huyệt.
2. Giải phẫu: Dưới da có thần kinh mu ngón tay, liên quan tới kinh Thận.
3. Lấy huyệt:
– Huyệt Nhị giác minh 1: Lưng ngón tay giữa, tuyến chính chính giữa đốt thứ
nhất chia 3 phần, giữa phần thứ nhất và hai (từ bàn tay ra) là huyệt.
– Huyệt Nhị giác minh 2: Lưng ngón tay giữa, tuyến chính chính giữa đốt thứ
nhất chia 3 phần, giữa phần thứ hai và ba (từ bàn tay ra) là huyệt.
4. Quy kinh: Nhập kinh Thận.
5. Tính huyệt: Sơ khí hóa ứ, tiêu thũng chỉ thống.
6. Chủ trị: Nhãn áp quá cao sưng đau (Nhãn áp thái cao chi trướng thống), đau
nhức gờ xương lông mày (my lăng cốt toan thống), đau thắt lưng (yêu thống), bong
gân thắt lưng cấp tính (thiểm yêu xá khí), sống mũi đau nhức (tỵ cốt toan thống).
7. Cách châm: Châm nghiêng từ trên xuống 1-2 phân. Hoặc dùng kim tam lăng
chích máu.
8. Cảm giác châm: Đau tức tại chỗ.
9. Thuyết minh: Từ huyệt Mộc hoả 2, huyệt Phế tâm, huyệt Nhị giác minh
xuống thành một trục đại diện cho cột sống, cho mạch Đốc; theo ngón tay giữa mà mói,
vị trí của huyệt Nhị giác minh tương ứng vùng đốt sống thắt lưng, vì thế nó trị đau thắt
lưng, bong gân thắt lưng cấp tinh.
10. Kinh nghiệm: Nhị giác minh có 2 huyệt, dùng 1 kim châm xuyên qua 2
huyệt, hiệu quả tốt hơn so với châm một huyệt.
11. Phối huyệt: Huyệt Nhị giác minh hiệu quả hơn với đau thắt lưng do đốt sống
thắt lưng, có thể phối thêm huyệt Uyển thuận, huyệt Phân thuỷ, huyệt Tam hà, cùng

với chích máu vùng bệnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *