HUYỆT PHẾ TÂM

HUYỆT PHẾ TÂM

(Fei Xin肺心穴) 11.11 Lung Heart
(Nguồn http://www.tungs-acupuncture.com/肺心穴/)
1. Vị trí: Có 3 huyệt (có tài liệu chỉ có 2 huyệt, xem hình)
– Huyệt Phế tâm 1: Lưng ngón tay giữa, chính giữa đốt thứ 2 xuống 2,5 phân là
huyệt.
– Huyệt Phế tâm 2: Lưng ngón tay giữa, chính giữa đốt thứ 2 là huyệt.
– Huyệt Phế tâm 3: Lưng ngón tay giữa, chính giữa đốt thứ 2 lên 2,5 phân là
huyệt.
2. Giải phẫu: Dưới da có thần kinh mu ngón tay, liên quan tới nhánh kinh Tâm,
Phế.
3. Lấy huyệt:
– Huyệt Phế tâm 1: Lưng ngón tay giữa, chính giữa đốt thứ 2 xuống 2,5 phân là
huyệt.
– Huyệt Phế tâm 2: Lưng ngón tay giữa, chính giữa đốt thứ 2 là huyệt.
– Huyệt Phế tâm 3: Lưng ngón tay giữa, chính giữa đốt thứ 2 lên 2,5 phân là
huyệt.
4. Quy kinh: Nhập hai kinh Tâm, Phế.
5. Tính huyệt: Tuyên thông khí huyết, thông lạc chỉ thống.
6. Chủ trị: gai xương cổ (cảnh hạng cốt thích – cốt thích:骨刺, Bone Spur,
osteophytes), gai cột sống (tích truỳ cốt cốt thích), cổ căng đau (hạng khẩn thống), đau
thần kinh màng phổi (lặc mạc thần kinh thống), đau ngực (hung thống), đau lưng (bối
thống), đau thần kinh ngón cái (đại mẫu chỉ thần kinh thống), đau thần kinh tọa đau
đầu sau gáy, đau bắp chân (tiểu thối thống).
7. Cách châm: Châm nghiêng từ thượng tới hạ 1-2 phân.
8. Cảm giác châm: Đau tức tại chỗ.
9. Thuyết minh: Huyệt Phế tâm, huyệt Nhị giác minh theo một tuyến ở lưng
ngón tay giữa như phần lưng của cơ thể; Mộc hỏa 2, huyệt Phế tâm, huyệt Nhị giác
minh liền một đường biểu thị cột sống, đốc mạch; vì vậy huyệt Phế tâm hữu hiệu trong
trị cổ căng đau, gai xương cổ, gai cột sống.
10. Kinh nghiệm: Huyệt Phế tâm có 3 huyệt, có thể châm xuyên thấu huyệt,
một kim châm xuyên 3 huyệt hiệu quả tốt, có thể dùng kim 2 thốn từ huyệt Phế tâm
xuyên đến huyệt Nhị giác minh. Cũng có thể cấy chỉ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *