HUYỆT THỦ TAM LÝ

HUYỆT THỦ TAM LÝ

– Vị trí: ở dưới huyệt Khúc trì 2 tấc, ấn vào thịt nổi lên, huyệt ở đầu bắp thịt cẳng tay (Giáp ất, Đồng nhân, Phát huy, Đại thành).

Lấy ở trên đường nối Dương khê- Khúc trì. Huyệt ở dưới Khúc trì 2 tấc trên Dương khê 10,5 tấc.

– Giải phẫu: Dưới da là bờ sau cơ ngữa dài, cơ ngữa ngắn và xương quay.

Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đọan thần kinh C6.

– Tác dụng:
+ Tại chỗ: Đau vùng khuỷu tay.

+ Theo kinh: Bại liệt chi trên, đau nhức cổ vai, đau bụng, nôn mữa.

– Cách châm cứu: Châm thẳng sâu 0,5- 1 tấc. Cứu 10-20 phút.

Chú ý: Châm đắc khí thấy căng tức tại chỗ hoặc chạy theo kinh, có khi có cảm giác như điện giật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *