HUYỆT TÍN HỘI

HUYỆT TÍN HỘI

1. Vị trí: ở chỗ lõm sau huyệt Thượng tinh 1 tấc ( Giáp ất, Đồng nhân, Đại thành)
– Lấy ở trên đường dọc giữa đầu ở phía trước huyệt Bách hội 3 tấc. Chính giữa thóp trước.
2. Giải phẫu:
– Dưới da là cân sọ, dưới cân sọ là thóp trước hay vết tích của thóp trước.
– Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh C2 hoắc thần kinh sọ não số V.
3. Tác dụng:
– Tại chỗ và theo kinh: Đau đầu, chảy nước mũi.
– Toàn thân: hoa mắt.
Cách châm cứu: Châm luồn kim dưới da, sâu 0,2-0,5 tấc. Cứu 5-15 phút.
Chú ý: Châm đắc khí thấy căng tức tại chỗ hoặc theo kinh, hay tê cả một vùng rộng trên đỉnh đầu. Tránh châm vào xương.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *