VÌ SAO ĐỈNH VÀNH TAI LẠI CÓ HIỆU QUẢ TRỊ LIỆU CHO NHIỀU BỆNH NHƯ VẬY???

VÌ SAO ĐỈNH VÀNH TAI LẠI CÓ HIỆU QUẢ TRỊ LIỆU CHO NHIỀU BỆNH NHƯ VẬY???

Đỉnh vành tai là một trong những huyệt dùng phổ biến để chích lể. Theo y học cổ truyền cho rằng kinh thiếu dương chủ về phong và kinh thái dương chủ biểu. Kinh thái dương Bàng quang khởi đầu từ vùng đầu, sau đó chạy qua vùng thái dương và đến vành tai;kinh thiếu dương cũng chạy quanh tai. Biểu chứng liên quan đến kinh thái dương và bệnh về da có liên quan đến cả phong và biểuà Vì vậy đỉnh vàng tai được chirt định cho cả chứng phong và biểu.

Kinh thiếu dương chạy ở mặt trong và mặt ngoài của mắt và việc chích lể ở đường kinh này có thể chưa bệnh mắt như chắp lẹo, liệt mặt, sụp mi, cận, viễn, loạn…vì kinh này chủ về phong.

Hơn nữa bàng quang được nối với tâm dựa theo thuyết tạng phủ biệt thông; các huyệt trên kinh bàng quang cũng được chỉ định cho bệnh mất ngủ.

Tố vấn nói rằng “Tâm khai khiếu ở tai” dựa trên thuyết này nên việc chích lể ở đỉnh vành tai có thể chữa tim hồi hộp và chứng tăng tiết mồ hôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *