VỊ THUỐC: BẠCH PHỤC LINH

VỊ THUỐC: BẠCH PHỤC LINH
🌿Khí vị: Vị ngọt nhạt, tính bình, không độc, vào kinh Thủ, Túc thiếu âm, Thủ thái dương, Túc thái âm và Túc dương minh, là loại âm trong dương dược, Mã đao làm sứ, ghét Bạch liễm, sợ Mẫu mông, Địa du, Hùng hoàng, Tần giao, Quy giáp, kỵ đồ chua.

🌿Chủ dụng: Chủ trị khí nghịch ở ngực sườn, đờm nước ở trong cách mạc, lo, giận, kinh, sợ, nóng lạnh phiền đầy, kết đau. dưới vùng Tim, ho nghịch, miệng khô, thủy thũng, đái dắt, ngũ lao, thật thương, an thai, âm lưng gối, sinh tân dịch, kiện Tỳ, trừ đờm, bổ Phế, lợi huyết, thẩm thấp, an hồn định kinh, khai Vị, tiêu thực, trên thì thấm thấp ở Tỳ Phế, dưới đuổi tà ở Can, Thận, cho nên nó là vị thuốc chủ yếu để lợi thủy, táo thấp, tiểu tiện gắt thì lợi, tiểu tiện nhiều thì chỉ, đại tiện bón thì có thể thông, đại tiện nhiều thì có thể chỉ, nhất thiết các chứng Tỳ Vị bất hòa, thủy cốc không phân hóa, hàn nhiệt không yên định, nôn ói nhiều, bên trên có đờm hỏa, bên dưới có thấp nhiệt thì nên dùng.
🌿 Nhận xét: Bạch linh nhờ tinh khí của đất và dư khí của cây Tùng mà hình thành, từ chỗ không mà có, được tinh khí của đất
là thuốc chủ yếu của Tỳ. Phàm những thuốc lợi thủy đều đi lên rồi giáng xuống sau, cho nên Khiết Cổ nói đi lên, Đông Viên nói giáng xuống, bảo rằng tiểu tiện nhiều thì ngăn được, đó là thực nhiệt của Phế khí thịnh cho nên dùng Bạch linh để rút nhiệt của nó nên ngăn lại được.

——————–
Thầy Linh liên tục mở các lớp hướng dẫn về y học cổ truyền trực tiếp và online.
☎️Liên hệ: thạc sĩ – bác sĩ Vũ Trí Linh 0906799222
☎️Thạc sĩ- bác sĩ Ngô Khuyên 0971287297

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *